Giorgos PAPAKONSTANTINOU : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-07-2009 / 06-10-2009 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-07-2009 / 06-10-2009 : Panhellenic Socialist Movement (Kreeka)

Liikmed 

  • 16-07-2009 / 06-10-2009 : Majandus- ja rahanduskomisjon
  • 16-09-2009 / 06-10-2009 : Delegatsioon Palestiina Seadusandliku Nõukoguga suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 16-07-2009 / 06-10-2009 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
  • 16-09-2009 / 06-10-2009 : Delegatsioon ELi-Horvaatia parlamentaarses ühiskomisjonis

all-activities 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon