• Kriton   ARSENIS  

Kriton ARSENIS : Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) - Seitsmes ametiaeg 

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Kemikaalide suhtes avalduva mitmese tundlikkuse ja elektromagnetväljade suhtes avalduva ülitundlikkuse tunnustamine rahvusvahelises haiguste ja nendega seotud terviseprobleemide statistilises klassifikatsioonis (RHK)  
- P7_DCL(2012)0014 - Kehtivuse kaotanud  
Raül ROMEVA i RUEDA , Kriton ARSENIS , Willy MEYER , Michèle RIVASI , Oreste ROSSI  
Algatatud : 12-03-2012
Tähtaeg : 14-06-2012
Allakirjutanute arv : 188 - 14-06-2012
Kirjalik deklaratsioon: kalad kui ühine hüve  
- P7_DCL(2011)0047 - Vastu võetud  
Guido MILANA , Kriton ARSENIS , Corinne LEPAGE , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Raül ROMEVA i RUEDA  
Algatatud : 30-11-2011
Tähtaeg : 29-03-2012
Vastu võetud (kuupäev) : 18-04-2012
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2012)0129
Allakirjutanute arv : 390 - 29-03-2012
Kirjalik deklaratsioon: Kiropraktika  
- P7_DCL(2010)0046 - Kehtivuse kaotanud  
Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES , Satu HASSI , Kriton ARSENIS  
Algatatud : 14-06-2010
Tähtaeg : 14-10-2010
Allakirjutanute arv : 72 - 15-10-2010
Kirjalik deklaratsioon: Võitlus bioloogilise mitmekesisuse vähenemise vastu  
- P7_DCL(2010)0028 - Kehtivuse kaotanud  
Sandrine BÉLIER , Anne DELVAUX , Gerben-Jan GERBRANDY , Karin KADENBACH , Kriton ARSENIS  
Algatatud : 19-04-2010
Tähtaeg : 09-09-2010
Allakirjutanute arv : 157 - 09-09-2010