• Sonia   ALFANO  

Sonia ALFANO : Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) - Seitsmes ametiaeg 

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Hurtade piinamise ja väärkohtlemise viivitamatu lõpetamine Euroopas  
- P7_DCL(2013)0006 - Kehtivuse kaotanud  
Michèle STRIFFLER , Louis MICHEL , Dan JØRGENSEN , Raül ROMEVA i RUEDA , Kartika Tamara LIOTARD , Santiago FISAS AYXELÀ , Sirpa PIETIKÄINEN , Cristian Dan PREDA , Iva ZANICCHI , Sonia ALFANO , Gianni VATTIMO , Andrea ZANONI  
Algatatud : 15-04-2013
Tähtaeg : 15-07-2013
Allakirjutanute arv : 221 - 15-07-2013
Kirjalik deklaratsioon: Mehitamata lennumasinate kasutamine inimeste sihtmärgistatud tapmiseks  
- P7_DCL(2012)0002 - Kehtivuse kaotanud  
Sabine LÖSING , Sonia ALFANO , Ana GOMES , Rui TAVARES  
Algatatud : 16-01-2012
Tähtaeg : 20-04-2012
Allakirjutanute arv : 95 - 20-04-2012
Kirjalik deklaratsioon: Polüklooritud bifenüülidega (PCB) saastatud jõgede ja rannikualade puhastamist käsitlev Euroopa tegevuskava  
- P7_DCL(2012)0001 - Kehtivuse kaotanud  
Dominique VLASTO , Sonia ALFANO , Raül ROMEVA i RUEDA , Marc TARABELLA  
Algatatud : 16-01-2012
Tähtaeg : 20-04-2012
Allakirjutanute arv : 151 - 20-04-2012
Kirjalik deklaratsioon: ÜRO võõrtöötajate konventsioon  
- P7_DCL(2010)0096 - Kehtivuse kaotanud  
Cornelia ERNST , Sonia ALFANO , Sylvie GUILLAUME , Ska KELLER  
Algatatud : 13-12-2010
Tähtaeg : 24-03-2011
Allakirjutanute arv : 116 - 24-03-2011
Kirjalik deklaratsioon: Puhas parlament  
- P7_DCL(2010)0059 - Kehtivuse kaotanud  
Sonia ALFANO , Eva JOLY , Rosario CROCETTA , Rita BORSELLINO  
Algatatud : 05-07-2010
Tähtaeg : 11-11-2010
Allakirjutanute arv : 75 - 11-11-2010