Luigi de MAGISTRIS : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige
  • 20-07-2009 / 18-07-2011 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-07-2009 / 18-07-2011 : Italia dei Valori - Lista Di Pietro (Itaalia)

Esimees 

  • 20-07-2009 / 18-07-2011 : Eelarvekontrollikomisjon

Liikmed 

  • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Eelarvekontrollikomisjon
  • 20-07-2009 / 18-07-2011 : Komisjonide esimeeste konverents
  • 16-09-2009 / 18-07-2011 : Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 16-07-2009 / 18-07-2011 : Regionaalarengukomisjon
  • 16-09-2009 / 18-07-2011 : Delegatsioon Palestiina Seadusandliku Nõukoguga suhtlemiseks
  • 16-09-2009 / 18-07-2011 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Institutsioonidevaheline kokkulepe eelarvealase koostöö kohta  
- CONT_AD(2010)445654 -  
-
CONT 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: ELi jõupingutused korruptsiooni vastu võitlemisel  
- P7_DCL(2010)0002 - Vastu võetud  
Monica MACOVEI , Simon BUSUTTIL , Luigi de MAGISTRIS , Ana GOMES , Bart STAES  
Algatatud : 18-01-2010
Tähtaeg : 06-05-2010
Vastu võetud (kuupäev) : 18-05-2010
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2010)0176
Allakirjutanute arv : 397 - 07-05-2010

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon