Vincenzo IOVINE : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 23-10-2012 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige
 • 24-10-2012 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 07-11-2010 : Italia dei Valori - Lista Di Pietro (Itaalia)
 • 08-11-2010 / 12-10-2011 : Alleanza per l'Italia (Itaalia)
 • 13-10-2011 / 13-11-2012 : - (Itaalia)
 • 14-11-2012 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Itaalia)

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 14-09-2011 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia, Montenegro ning Kosovoga suhtlemiseks
 • 08-10-2009 / 23-11-2010 : Finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjon
 • 15-09-2011 / 28-09-2011 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 29-09-2011 / 18-01-2012 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Regionaalarengukomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 16-09-2009 / 23-10-2012 : Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 16-09-2009 / 23-10-2012 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 10-03-2010 / 18-01-2012 : Petitsioonikomisjon
 • 19-01-2012 / 23-10-2012 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 19-11-2012 / 30-06-2014 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kohta (IPA II)  
- REGI_AD(2012)487681 -  
-
REGI 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Rahu nimel elu kaotanute mälestamise Euroopa päeva sisseviimine  
- P7_DCL(2010)0066 - Kehtivuse kaotanud  
Vincenzo IOVINE  
Algatatud : 06-09-2010
Tähtaeg : 06-12-2010
Allakirjutanute arv : 38 - 06-12-2010
Kirjalik deklaratsioon: Lõhna- ja maitseainete kasutamise reguleerimine tubakatoodete tarbimise piiramist käsitleva raamkonventsiooni alusel  
- P7_DCL(2010)0065 - Kehtivuse kaotanud  
Vincenzo IOVINE  
Algatatud : 06-09-2010
Tähtaeg : 06-12-2010
Allakirjutanute arv : 33 - 06-12-2010

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon