Antonello ANTINORO : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige
  • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Itaalia)

Liikmed 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kalanduskomisjon
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kalanduskomisjon

Asendusliige 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Eelarvekomisjon
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Regionaalarengukomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Integreeritud merenduspoliitika. Edusammude hindamine ja uued ülesanded  
- PECH_AD(2010)442865 -  
-
PECH 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon