Alfredo PALLONE : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige
 • 16-09-2009 / 24-11-2009 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Juhatuse liige
 • 25-11-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 16-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Itaalia)
 • 17-12-2013 / 30-06-2014 : Nuovo Centrodestra (Itaalia)

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Majandus- ja rahanduskomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Ninasarvikute vaikne hävitamine Lõuna-Aafrikas  
- P7_DCL(2010)0074 - Kehtivuse kaotanud  
Aldo PATRICIELLO , Alfredo PALLONE , Gabriele ALBERTINI , Barbara MATERA , Licia RONZULLI  
Algatatud : 06-10-2010
Tähtaeg : 20-01-2011
Allakirjutanute arv : 92 - 20-01-2011
Kirjalik deklaratsioon: Tööõnnetuses hukkunute mälestamise Euroopa päeva sisseseadmine  
- P7_DCL(2010)0052 - Kehtivuse kaotanud  
Alfredo PALLONE , Aldo PATRICIELLO  
Algatatud : 14-06-2010
Tähtaeg : 14-10-2010
Allakirjutanute arv : 44 - 15-10-2010
Kirjalik deklaratsioon: Euroopa haigusuuringute päeva sisseseadmine  
- P7_DCL(2010)0051 - Kehtivuse kaotanud  
Aldo PATRICIELLO , Alfredo PALLONE  
Algatatud : 14-06-2010
Tähtaeg : 14-10-2010
Allakirjutanute arv : 43 - 15-10-2010

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon