Pino ARLACCHI : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 17-11-2010 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige
 • 18-11-2010 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 17-11-2010 : Italia dei Valori - Lista Di Pietro (Itaalia)
 • 18-11-2010 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Itaalia)

Aseesimees 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Väliskomisjon
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Väliskomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Inimõiguste allkomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 17-11-2010 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 16-09-2009 / 17-11-2010 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks
 • 27-01-2011 / 18-01-2012 : Arengukomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Arengukomisjon

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu sõlmimise kohta  
- DEVE_AD(2012)489441 -  
-
DEVE 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Afganistanile antava ELi finantsabi eelarve kontroll  
- AFET_AD(2011)472239 -  
-
AFET 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon