Enrico FERRI : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Forza Italia (Itaalia)

Aseesimees 

 • 22-07-1999 / 06-10-1999 : Ühenduse ja Kesk-Ameerika riikide ning Mehhiko vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 07-10-1999 / 24-10-1999 : Delegatsioon EL-Leedu parlamentaarses ühiskomitees
 • 11-10-1999 / 14-01-2002 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseküsimuste komitee

Liikmed 

 • 21-07-1999 / 06-10-1999 : Õigusküsimuste ja siseturu komitee
 • 07-10-1999 / 10-10-1999 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseküsimuste komitee
 • 11-11-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioonid parlamentaarsetes koostöökomiteedes ning Ühenduse ja Kasahstani, Kõrgõzstani, Usbekistani, Tadžikistani, Türkmenistani ning Mongoolia vaheliste suhetega tegelevad delegatsioonid
 • 12-02-2001 / 05-09-2001 : Pealtkuulamissüsteemi Echeloni ajutine komisjon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 07-02-2002 / 25-06-2002 : Delegatsioon parlamendi ELi-Kasahstani, ELi- Kõrgõzstani ja ELi-Usbekistani koostöökomisjonides ning delegatsioon Tadžikistani, Türkmenistani ning Mongooliaga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 21-07-1999 / 07-10-1999 : Regionaalpoliitika, transpordi ja turismi komitee
 • 07-10-1999 / 14-01-2002 : Õigusküsimuste ja siseturu komitee
 • 13-10-1999 / 14-01-2002 : Regionaalpoliitika, transpordi ja turismi komitee
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Õigusasjade ja siseturukomisjon
 • 24-09-2002 / 30-04-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Malta ühiskomisjonis

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Report on the report of the Multidisciplinary Group on Organised Crime - Joint Action on mutual evaluations of the application and implementation at national level of international undertakings in the fight against organised crime - Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs EN  
- A5-0398/2000 -  
-
LIBE 
Report on the amended proposal for a European Parliament and Council regulation on the Community Design - Committee on Legal Affairs and the Internal Market EN  
- A5-0150/2000 -  
-
JURI 
Recommendation for second reading on the common position adopted by the Council with a view to the adoption of the European Parliament and Council Directive on speedometers for two- or three-wheel motor vehicles and amending Council Directive 92/61/EEC on the type-approval of two- or trhee-wheel motor vehicles - Committee on Legal Affairs and the Internal Market EN  
- A5-0029/1999 -  
-
JURI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: on recognition for conscientious objection to animal experiments in the EU EN  
- P5_DCL(2002)0006 - Kehtivuse kaotanud  
Armando COSSUTTA , Cristiana MUSCARDINI , Stefano ZAPPALA' , Enrico FERRI , Gianni VATTIMO  
Algatatud : 17-04-2002
Tähtaeg : 17-07-2002
Allakirjutanute arv : 67 - 17-07-2002