Spyros DANELLIS : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 08-10-2009 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 08-10-2009 / 30-06-2014 : Panhellenic Socialist Movement (Kreeka)

Liikmed 

 • 21-10-2009 / 19-01-2010 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 21-10-2009 / 28-03-2012 : Delegatsioon Palestiina Seadusandliku Nõukoguga suhtlemiseks
 • 11-09-2013 / 30-06-2014 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 11-09-2013 / 30-06-2014 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees

Asendusliige 

 • 19-10-2009 / 18-01-2012 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 19-10-2009 / 30-06-2013 : Delegatsioon ELi-Horvaatia parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 18-01-2010 / 18-01-2012 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 27-03-2012 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Taastuvenergiaga seonduvad tänased ülesanded ja võimalused Euroopa energia siseturul  
- AGRI_AD(2013)502097 -  
-
AGRI 
ARVAMUS Kaubandus muutuse nimel: ELi kaubandus- ja investeerimisstrateegia Vahemere lõunapiirkonna riikides pärast araabia maade kevadisi revolutsioone  
- AGRI_AD(2012)478392 -  
-
AGRI 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 219/2007 ühisettevõtte loomise kohta Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks seoses ühisettevõtte tegevusaja pikendamisega aastani 2024  
- TRAN_AD(2013)522993 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri kooskõlastatava operatiivkoostöö raames toimuva patrull- ja vaatlustegevuse jaoks välistel merepiiridel  
- TRAN_AD(2013)513286 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv väikelaevade ja jetide kohta  
- TRAN_AD(2012)483496 -  
-
TRAN 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: jalgrattateede kohta  
- P7_DCL(2013)0005 - Kehtivuse kaotanud  
Silvia-Adriana ȚICĂU , Michael THEURER , Michael CRAMER , Ismail ERTUG , Tamás DEUTSCH , Eva LICHTENBERGER , Spyros DANELLIS , Mariya GABRIEL , Nadja HIRSCH , Ramona Nicole MĂNESCU , Ioan Mircea PAŞCU , Elisabeth JEGGLE , Viorica DĂNCILĂ  
Algatatud : 15-04-2013
Tähtaeg : 15-07-2013
Allakirjutanute arv : 104 - 15-07-2013
Kirjalik deklaratsioon: Saarte pakti muutmine Euroopa ametlikuks algatuseks  
- P7_DCL(2011)0037 - Vastu võetud  
Spyros DANELLIS , Maria da Graça CARVALHO , Kyriakos MAVRONIKOLAS , Alyn SMITH , Giommaria UGGIAS  
Algatatud : 12-09-2011
Tähtaeg : 19-01-2012
Vastu võetud (kuupäev) : 19-01-2012
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2012)0016
Allakirjutanute arv : 388 - 19-01-2012

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon