Andrey NOVAKOV : Avustaja 

Akkreditoidut avustajat 

 • Yolanda EMIRYAN  
 • Tsveta Rumenova RYAHOVA  
 • Kalin ZAHARIEV  

Paikalliset avustajat 

 • Mariya DONCHEVA- PETKOVA  
 • Yavor ENCHEV  
 • Kirilka GOCHEVA  
 • Liliya ILIEVA  
 • Rumyana STOYANOVA  
 • Eliza ZETOVA  

Paikalliset avustajat (jäsenryhmä) 

 • Kalin KAMENOV  

Maksun välittäjät 

 • Mariya VALKANOVA  

Maksun välittäjät (jäsenryhmä) 

 • Mariya VALKANOVA  

Yhteystiedot