Joëlle MÉLIN : Etusivu 

Jäsen 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 
Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta 

Varajäsen 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 
Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta 

Viimeaikainen toiminta 

Venezuelan tilanne kansalliskokouksen uuden puhemiehen ja puhemiehistön laittoman valinnan jälkeen (parlamentaarinen vallankaappaus) (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020) FR  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 
Käynnissä olevat SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaiset Puolaa ja Unkaria koskevat kuulemiset (B9-0032/2020) FR  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 
Biodiversiteettisopimuksen COP15-kokous (Kunming 2020) (B9-0035/2020) FR  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 
Joëlle MÉLIN  
Joëlle MÉLIN 

EP NEWSHUBissa

Yhteystiedot