Theresa GRIFFIN : Yhdeksäs vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Labour Party (Yhdistynyt kuningaskunta)

Jäsen 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Suhteista Keski-Amerikan maihin vastaava valtuuskunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Ilmasto- ja ympäristökriisi (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) EN  
 

I voted in favour. Labour MEPs have been pushing for the European Parliament to adopt an unequivocal statement to demonstrate its commitment on fighting climate change. It is an important step in putting climate action at the top of the EU agenda. In declaring the climate emergency, MEPs urged the new European Commission to fully assess the climate and environmental impact of all relevant legislative and budgetary proposals and ensure that they are all fully aligned with the objective of limiting global warming to under 1.5°C, and that they are not contributing to biodiversity loss.

YK:n ilmastokokous 2019 (COP 25) (B9-0174/2019) EN  
 

I along with Labour colleagues voted in favour. This resolution was adopted with strong wording about the need for the European Investment Bank to divest from fossil fuels and the need for an EU climate law. A target of 55% reduction in greenhouse gas emissions by 2030 was adopted and the deletion of positive language around Carbon Capture and Storage was rejected.

EU:n liittyminen Istanbulin yleissopimukseen ja muut toimenpiteet sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseksi (B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019) EN  
 

Further action from the European Commission is needed to ensure the remaining seven Member States ratify the Convention. S&D FEMM has highlighted Istanbul Convention ratification from Member States and European Union accession as a key priority of this mandate. I along with S&D colleagues voted in favour of this report.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Yksittäiset päätöslauselmaesitykset  
Jäsen voi jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen Euroopan unionin toimialaan liittyvästä asiasta. Käsiteltäväksi otetut päätöslauselmaesitykset lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan, joka päättää sovellettavasta menettelystä. 143 artikla

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista 

Moitteetonta toimintaa koskeva ilmoitus