Julie WARD : Yhdeksäs vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Labour Party (Yhdistynyt kuningaskunta)

Varapuheenjohtaja 

  • 22-07-2019 / 31-01-2020 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

Jäsen 

  • 02-07-2019 / 21-07-2019 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Aluekehitysvaliokunta
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Suhteista Bosnia ja Hertsegovinaan ja Kosovoon vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Venezuelan tilanne kansalliskokouksen uuden puhemiehen ja puhemiehistön laittoman valinnan jälkeen (parlamentaarinen vallankaappaus) (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020) EN  
 

I voted against this report because I do not recognise Guaido as President, and because the EPP have consistently used the complex crisis in Venezuela for political ends rather than addressing the real democratic and humanitarian issues.
It is time for a fair, free and fresh set of elections to restore faith in the political and democratic institutions in Venezuela. The UN must be at the heart of this through electoral observations in the region.
The EU also must work with allies and the Venezuelan authorities to ensure that there is a peaceful process while this is implemented. The everyday Venezuelan must be a priority to ensure that there is basic food and healthcare provisions for all.

Euroopan oikeusasiamiehen toiminta vuonna 2018 (A9-0032/2019 - Peter Jahr) EN  
 

I voted for this report because, under the steady hand of Emily O’Reilly, the office of the Ombudsman has shown itself to be tough, fair and highly effective, working closely with the Parliament’s Petitions Committee, as well as with civil society.

Erosopimuksen kansalaisten oikeuksia koskevien määräysten täytäntöönpano ja seuranta (B9-0031/2020) EN  
 

I voted in favour of this resolution because citizens rights must be protected in the Brexit process, and the EU has a duty to ensure non-discrimination. The UK government’s continuing ‘hostile environment’ gives great cause for concern and Boris Johnson’s poor record as an honest broker leaves much to be desired. Voting in favour of this resolution demonstrates my ongoing support for EU27 citizens and British citizens in the EU. However, it does not mean I will vote to ratify the Withdrawal Agreement when it comes to the European Parliament’s plenary session.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista 

Moitteetonta toimintaa koskeva ilmoitus