Radka MAXOVÁ : Kirjalliset äänestysselitykset 

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 64. istuntoa varten (B9-0093/2020, B9-0095/2020) CS  
 

Rozhodla jsem se podpořit Návrh usnesení o prioritách EU pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen. Rovnost žen a mužů je jedno z nejzásadnějších témat dnešní doby. Ženy stále čelí nejrůznějším formám diskriminace, sexuálnímu násilí a obtěžování, jsou často ekonomicky znevýhodněny. Doporučení, která jsou v usnesení sepsána, většinou podporuji. Zejména doporučení týkající se zlepšení ekonomického a politického postavení žen, větší zapojení žen na trhu práce a zlepšení podpory podnikání žen. Jsou to klíčové faktory pro dosažení dlouhodobého hospodářského růstu. Finanční nezávislost žen a řešení jejich nezaměstnanosti jsou velmi důležité oblasti a je potřeba zde přijmout rázná opatření, která povedou k definitivnímu odstranění rozdílů v odměňování a důchodech žen a mužů. Dalším důležitým bodem je přístup dívek a žen ke všem úrovním vzdělávání. Hlasovala jsem však proti pozměňovacímu návrhu číslo 2, který chce zasahovat do soukromého sektoru, volá po konkrétních, ambiciózních a okamžitých opatřeních (například důsledná politická opatření a ve všech vládních institucích zřídit kontaktní místa pro otázky rovnosti žen a mužů a změny klimatu v bodě af), což je vždycky problematické, a také podle mě přespříliš zdůrazňuje feminismus a feministická hnutí.

EU:n strategia naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseksi kaikkialla maailmassa (B9-0090/2020, B9-0092/2020) CS  
 

Rozhodla jsem se Usnesení Evropského parlamentu o strategii EU pro vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů ve světě spolupodepsat a podpořit při hlasování. Především souhlasím s tím, že pro vymýcení této kruté praxe je důležité zapojit muže a chlapce do změny vztahů a chování k opačnému pohlaví a do podpory emancipace žen a dívek. Sdílím rovněž znepokojení z toho, že v některých zemích sílí tendence k „medikalizaci“ mrzačení ženských pohlavních orgánů, dokonce i v zemích, kde je tato tradice nezákonná, a že ji provádí rostoucí počet zdravotnických pracovníků. Nejdůležitějším bodem usnesení je však podle mě tento, cituji: “vyzývá Komisi, aby do připravované strategie EU pro rovnost žen a mužů zahrnula akce usilující o ukončení mrzačení ženských pohlavních orgánů a poskytování péče obětem, aby byla sepsána inkluzivním jazykem a ve všech oblastech pravomocí EU obsahovala pevné závazky a jasné ukazatele, a aby stanovila pravidelné podávání zpráv a silný monitorovací mechanismus, tak aby byla zaručena veřejná odpovědnost všech
orgánů a institucí EU i členských států.” Myslím, že se jedná o velmi důležitou iniciativu.
Praktika mrzačení ženských pohlavních orgánů nemá v civilizované společnosti co dělat a EP musí přispět k jejímu vymýcení.

Sukupuolten palkkaero (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020) CS  
 

Rozhodla jsem se při hlasování o návrhu usnesení o rozdílech v odměňování žen a mužů zdržet, ačkoli jsem byla spoluautorkou původně předloženého textu. Důvodem jsou některé pozměňovací návrhy, které byly do usnesení prohlasovány a s nimiž nemohu souhlasit, zejména pak pozměňovací návrh číslo 1, který podle mě nepřijatelně zasahuje do soukromého sektoru a chce ukládat donucovací opatření a sankce soukromým podnikům „připravovaná směrnice by měla zahrnovat silná donucovací opatření a sankce pro případ nedodržování a měla by se vztahovat na soukromý i veřejný sektor – s náležitým zřetelem ke specifikům malých a středních podniků (MPS).“ Rovnost žen a mužů v odměňování i obecně mi velmi leží na srdci a budu se o ni nadále zasazovat. Mám však úctu k soukromému podnikání a také ke kompetencím jednotlivých členských států, které by měly být respektovány. Situace se navíc přece jen zlepšuje, i když pomalu – například v EU byla nedávno schválena směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem, což je krok správným směrem, a já věřím, že další budou následovat. Budu se o to snažit i jako stínová zpravodajka frakce Renew Europe zprávy o strategii EU pro rovnost žen a mužů za výbor CULT.

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskeva sopimus (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt) CS  
 

Rozhodla jsem se podpořit dohodu mezi EU a Velkou Británii o brexitu. Mrzí mě, že se naši britští přátelé rozhodli Evropskou unii opustit, protože byli výbornými kolegy nám všem. Nicméně se k odchodu rozhodli v demokratickém referendu, jehož výsledek musíme respektovat. Schválená dohoda je lepší i pro naše lidi, protože nám dává přechodné období, během nějž se ještě do konce roku 2020 nic nemění a je možné vyjednat podmínky budoucího partnerství, které budou vyhovovat oběma stranám. Zároveň se UK a EU rozcházejí v dobrém, což je pro taková vyjednávání vždy lepší. Čechům žijícím ve Spojeném království dohoda zaručuje, že tam mohou nadále pracovat, studovat a čerpat zdravotní péči beze změny minimálně do konce přechodného období, a také to, že se přijatelný model vyjedná i do budoucna. Kdyby naopak UK odešlo bez dohody, uvrhlo by to všechny do nejistoty. Totéž platí pro české firmy, které s UK obchodují. Británie je naší pátou nejdůležitější exportní destinací, a proto bude chtít i Česko udržet s UK co nejhlubší vzájemné vztahy nejen v obchodní oblasti, ale i v oblasti zahraničněpolitické či bezpečnostní, v nichž je Británie náš významný partner. Zároveň ale chceme udržet jednotu v rámci EU.

Iranin viimeaikaisten mielenosoitusten väkivaltainen tukahduttaminen (RC-B9-0271/2019, B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019, B9-0276/2019) CS  
 

Usnesení o tvrdém zákroku proti nedávným demonstracím v Íránu jsem podpořila proto, že chci vyjádřit solidaritu s tisícovkami Íránců, kteří v listopadu letošního roku vyšli do ulic a protestovali, jejich protesty však byly krvavě potlačeny. Mnoho lidí bylo zabito, zadrženo a mučeno, mezi nimi i ženy a děti.
Paní Marjam Rajaviová, vůdčí postava íránské opozice, kterou jsme přivítali ve Štrasburku v září, mluvila o tom, že režim odmítal vydávat těla obětí masakru v roce 1988 jejich rodinám. Dnes se dle zpráv děje v Íránu něco podobného. Íránský režim tají přesný počet mrtvých a opět odmítá vydat jejich těla rodinám. Proto je nutné, aby Evropská unie přehodnotila svůj současný přístup k Íránu, který selhává. Naše další vztahy s Íránem musíme podmínit propuštěním neprávem zadržených. Zároveň by bylo na místě, aby Organizace spojených národů podnikla vyšetřovací misi, která by v Íránu provedla přezkum situace a navštívila tamní vězení. Základní práva, jako je svoboda projevu a shromažďování, musí být dodržována za všech okolností.

Hlbti-henkilöihin kohdistuva julkinen syrjintä ja vihapuhe, mukaan lukien hlbti-vapaat alueet (B9-0234/2019) CS  
 

Návrh usnesení o veřejné diskriminaci osob LGBTI a nenávistných projevech vůči nim, včetně zákazu vstupu osobám LGBTI do některých oblastí jsem podpořila proto, že v Evropské unii prokazatelně dochází k nárůstu útoků a diskriminace vůči této komunitě. Bohužel se na tom často podílí politici nebo veřejní představitelé. Přitom by to naopak měli být oni, kdo zajistí ve svých zemích klid a soudržnost. Jenže odpověď ze strany ostatních politiků je často slabá, čímž dochází k normalizaci násilí a nenávisti.
Vyhlášení zón se zvýšenou agresivitou vůči LGBTI lidem v Polsku je naprosto alarmující případ, který by nás okamžitě měl v myšlenkách vrátit do 30. let 20. století, kdy také začaly vznikat zóny, kam neměli přístup Židé, a všichni víme, co následovalo: žluté hvězdy na kabátech, pak ghetta a nakonec genocida. Historie nás učí, že dialog a tolerance jsou potřeba. Je třeba říct jasné „NE“ nastupujícímu ohrožení demokracie.

EU:n liittyminen Istanbulin yleissopimukseen ja muut toimenpiteet sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseksi (B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019) CS  
 

. – Usnesení Evropského parlamentu o přistoupení EU k Istanbulské úmluvě o prevenci a potírání násilí vůči ženám jsem podpořila z důvodu, že je pro mne jakákoli forma násilí naprosto nepřijatelná. Sama prosazuji ratifikaci Istanbulské úmluvy v České republice, velmi mě mrzí, že k ní dosud nedošlo, ačkoli se k tomu ČR přijetím úmluvy zavázala. Považuji ji za důležitý dokument a užitečný nástroj v potírání genderově podmíněného násilí, a rovněž považuji za důležité, aby se členské státy EU v této problematice snažily postupovat jednotně a neslevovaly z požadavků v Istanbulské úmluvě ukotvených. Nejen ženy a dívky se dodnes potýkají s nejrůznějšími formami násilí a sexuálního obtěžování a je nutné o této problematice mluvit, snažit se o lepší poskytování ochrany a podpory obětem násilí při všech lékařských, policejních a soudních úkonech. Zároveň tvrdě odsuzuji snahy Istanbulskou úmluvu diskreditovat prostřednictvím dezinformování o jejím obsahu a kampaní proti ní.

Yhteystiedot 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. WILLY BRANDT
  07M021
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. WINSTON CHURCHILL
  M05086
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postiosoitteet 

  European Parliament
  Office

  1047 Bruxelles
   
  Contact data: 
  Local office address:
  Senovážné náměstí 2

  37001 České Budějovice
   
  Contact data: