Barbara Ann GIBSON : Yhdeksäs vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Uudistuva Eurooppa - ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liberal Democrats (Yhdistynyt kuningaskunta)

Jäsen 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Aluekehitysvaliokunta
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista 

Moitteetonta toimintaa koskeva ilmoitus