Gina DOWDING : Yhdeksäs vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Green Party (Yhdistynyt kuningaskunta)

Jäsen 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Ulkoasiainvaliokunta
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Suhteista Palestiinaan vastaava valtuuskunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista 

Moitteetonta toimintaa koskeva ilmoitus