Antony HOOK : Yhdeksäs vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Uudistuva Eurooppa - ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liberal Democrats (Yhdistynyt kuningaskunta)

Jäsen 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Suhteista Valko-Venäjään vastaava valtuuskunta
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Suhteista Palestiinaan vastaava valtuuskunta
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Etsintä ja pelastus Välimerellä (B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019) EN  
 

I voted in favour of the resolution on search and rescue in the Mediterranean, because I am convinced that we must save lives, instead of pushing migrants into the hands of smugglers or denying them a safe harbour.
We need an urgent reform of the migration policy to avoid deaths at sea, be it in the Mediterranean or in the English Channel. The example of the Libyan route is striking. It was five times deadlier in 2018 than in 2015 due to a reduction in search and rescue activities off the Libyan coast. In 2019 so far, this route counts 646 deaths. I regret that a number of UK members (from Brexit Party) voted against the resolution, which as a result could not be adopted, and we missed an opportunity to support Member States in their migration, integration and relocation policies.
Despite that, I will continue to work for the establishment of safe and legal migration channels, stronger cooperation in rescue activities and guaranteeing safe and timely disembarkation for those in need.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista 

Moitteetonta toimintaa koskeva ilmoitus