Christina Sheila JORDAN : Etusivu 

Jäsen 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 
Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta 

Viimeaikainen toiminta 

Asetuksen (EU) 2019/501 ja asetuksen (EU) 2019/502 soveltamisajat ( - Karima Delli) EN  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 
Eurojustin ja Serbian välinen yhteistyötä koskeva sopimus (A9-0009/2019 - Juan Fernando López Aguilar) EN  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 
Joustovälineestä vuodeksi 2019 muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin vastaamiseksi käyttöön otettujen määrien tarkistaminen (A9-0013/2019 - John Howarth) EN  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 

Yhteystiedot