Martin HORWOOD : Yhdeksäs vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Uudistuva Eurooppa - ryhmä - Varapuheenjohtaja

Kansalliset puolueet 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liberal Democrats (Yhdistynyt kuningaskunta)

Varapuheenjohtaja 

  • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta

Jäsen 

  • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Kehitysvaliokunta

Varajäsen 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Ulkoasiainvaliokunta
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Suhteista Naton parlamentaariseen yleiskokoukseen vastaava valtuuskunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Salomonsaarten liittymisestä Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen  
- DEVE_AD(2019)642995 -  
-
DEVE 

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista 

Moitteetonta toimintaa koskeva ilmoitus