Jackie JONES : Yhdeksäs vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Labour Party (Yhdistynyt kuningaskunta)

Varapuheenjohtaja 

  • 09-10-2019 / 31-01-2020 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

Jäsen 

  • 02-07-2019 / 17-09-2019 : Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
  • 18-09-2019 / 08-10-2019 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

  • 02-07-2019 / 17-09-2019 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Ulkomainen sekaantuminen vaaleihin ja disinformaatio kansallisissa ja eurooppalaisissa demokraattisissa prosesseissa (B9-0108/2019, B9-0111/2019) EN  
 

I welcome the fact that the European Parliament voted in favour of the resolution on foreign electoral interference and disinformation in national and European democratic processes. This resolution is an important addition to other measures drawing attention to the increases in interference and disinformation in democratic processes, which we must do all in our power to halt. The United Kingdom is no exception.
The inclusion of a strong emphasis on the role of electoral influence in increased and targeted attacks on migrant, LGBT+ and religious groups and individuals within the resolution is welcome. Also welcome is the explicit reference to allegations against Front National, FPO and Lega per Salvini, which pre-empt the Leave.eu campaign.
The resolution also recalled the European Parliament resolution on Cambridge Analytica of 25 October 2018. It urged Facebook, following the Cambridge Analytica scandal, to implement various measures to prevent the use of the social media platform for electoral interference. Nevertheless, Facebook has not followed up on most of these requests. The resolution is a timely reminder of Facebook’s role in the referendum campaign, a scandal documented in ‘The Great Hack’, which the European Parliament hosted a screening of last week.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista 

Moitteetonta toimintaa koskeva ilmoitus