Rupert LOWE : Etusivu 

Jäsen 

Budjettivaliokunta 
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 
Suhteista Australiaan ja Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta 

Varajäsen 

Talous- ja raha-asioiden valiokunta 
Suhteista yleisafrikkalaiseen parlamenttiin vastaava valtuuskunta 

Viimeaikainen toiminta 

Taloudellisen tuen antaminen jäsenvaltioille niihin kohdistuvan vakavan taloudellisen rasitteen kattamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista ilman sopimusta (A9-0020/2019 - Younous Omarjee) EN  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 

Yhteystiedot