Shaffaq MOHAMMED : Yhdeksäs vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Uudistuva Eurooppa - ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liberal Democrats (Yhdistynyt kuningaskunta)

Jäsen 

  • 02-07-2019 / 29-01-2020 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Kehitysvaliokunta
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Suhteista Palestiinaan vastaava valtuuskunta
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista 

Ilmoitukset jäsenen osallistumisesta kutsusta kolmansien osapuolten järjestämiin tilaisuuksiin 

Moitteetonta toimintaa koskeva ilmoitus