Atidzhe ALIEVA-VELI : Avustaja 

Akkreditoidut avustajat 

 • Sevim MUSAK  
 • Syuleyman Shaban SYULEYMAN  

Akkreditoidut avustajat (jäsenryhmä) 

 • Antoaneta ASENOVA  

Paikalliset avustajat 

 • Gyulver ABTULOVA  
 • Yumgyul AHMEDOVA  
 • Albena MILANOVA-KAMENOVA  
 • Fatme MUSTAFOVA  
 • Nigyar MUZAFEROVA-BAYRAM  
 • Nazmie NEZHDET  
 • Syuzan RAMIS  
 • Milen ZHURNALOV  

Maksun välittäjät 

 • AZUKEN LTD  

Yhteystiedot