Monika BEŇOVÁ : Etusivu 

Jäsen 

BURO  
Euroopan parlamentin puhemiehistö 
QUE  
Kvestorit 

Vastuualueet kvestorina: 

  • Jäsenten tilat Euroopan parlamentin yhteystoimistoissa
  • Suhteet poliittisiin ryhmiin ja sitoutumattomiin jäseniin myös parlamentin yhteystoimistoissa
  • Ulkopuoliset palvelut parlamentin toimitiloissa (kaupat, pankit ja postipalvelut)
  • Muut liikennevälineitä ja liikkumista koskevat järjestelyt (polkupyörät ja junaliput)
  • Suhteet unionin tuomioistuimeen kvestorien tehtäviin liittyvissä asioissa
  • Euroopan parlamentin jäsenten työpaikkahäirintää koskevia valituksia käsittelevän neuvoa-antavan komitean puheenjohtaja
  • Sukupuolten tasa-arvoa ja moninaisuutta käsittelevän korkean tason ryhmän jäsen
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 
Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa 

Varajäsen 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 
Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta 

Viimeaikainen toiminta 

Yhteystiedot