Neena GILL : Yhdeksäs vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Labour Party (Yhdistynyt kuningaskunta)

Puheenjohtaja 

 • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta

Varapuheenjohtaja 

 • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Jäsen 

 • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta
 • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous

Varajäsen 

 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020  
- AFET_AD(2019)639811 -  
-
AFET 

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kysymykset Euroopan keskuspankille ja kysymykset yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista 
Jäsenet voivat esittää Euroopan keskuspankille sekä yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Kysymykset annetaan ensin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajalle. 140 artikla 141 artikla, liite III

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista 

Moitteetonta toimintaa koskeva ilmoitus