Nuno MELO : Etusivu 

Jäsen 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 
Suhteista Brasilian liittotasavaltaan vastaava valtuuskunta 
Suhteista Mercosuriin vastaava valtuuskunta 
Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa 

Varajäsen 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 
Kalatalousvaliokunta 
Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta 

Viimeaikainen toiminta 

Käynnissä olevat SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaiset Puolaa ja Unkaria koskevat kuulemiset (B9-0032/2020) PT  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 

Yhteystiedot