Alyn SMITH : 7ú téarma parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí - Comhalta

Páirtithe náisiúnta 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Scottish National Party (an Ríocht Aontaithe)

Comhalta 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht um chaidreamh le Leithinis na hAraibe
  • 08-10-2009 / 31-07-2011 : An Coiste Speisialta um an nGéarchéim Airgeadais, Eacnamaíoch agus Sóisialta
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe

Comhalta ionadaíoch 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Chultúr agus um Oideachas
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht don Chaidreamh leis an Eilvéis agus leis an Iorua, agus chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE-Íoslainn agus chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE)
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

all-activities 

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéir le haghaidh gach tuarascáil sa choiste freagrach chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1760/2000 as regards electronic identification of bovine animals and deleting the provisions on voluntary beef labelling EN  
- AGRI_AD(2012)483716 -  
-
AGRI 
OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council Directive 64/432/EEC as regards computer databases which are part of the surveillance networks in the Member States EN  
- AGRI_AD(2012)483737 -  
-
AGRI 

Tairiscintí i gcomhair rún 
Is féidir le Feisirí tairiscint pearsanta ar shaincheisteanna a thagann faoi réimse gníomhaíochta an Aontais a chur síos. Cuirtear an rún sin ar aghaidh chuig an gcoiste freagrach lena bhreithniú. Riail 143

Ceisteanna parlaiminteacha 
Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017) 
**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on the marketing of eggs from hens housed in outlawed cages EN  
- P7_DCL(2011)0046 - Tite ar lár  
Alyn SMITH , Bairbre de BRÚN , Esther de LANGE , Jörg LEICHTFRIED , Marit PAULSEN  
Dáta oscailte : 14-11-2011
Dáta don titim ar lár : 16-02-2012
Líon na sínitheoirí : 115 - 13-03-2012
Dearbhú i scríbhinn on the establishment of the Pact of Islands as an official European initiative EN  
- P7_DCL(2011)0037 - Glactha  
Spyros DANELLIS , Maria da Graça CARVALHO , Kyriakos MAVRONIKOLAS , Alyn SMITH , Giommaria UGGIAS  
Dáta oscailte : 12-09-2011
Dáta don titim ar lár : 19-01-2012
Glactha (dáta) : 19-01-2012
Téacsanna atá glactha (leis an liosta de shínitheoirí) : P7_TA(2012)0016
Líon na sínitheoirí : 388 - 19-01-2012
Dearbhú i scríbhinn on a regulation to limit the industrially produced trans-fatty acid content of food products EN  
- P7_DCL(2010)0030 - Tite ar lár  
Alyn SMITH , Åsa WESTLUND , Frieda BREPOELS , Jim HIGGINS , Marit PAULSEN  
Dáta oscailte : 19-04-2010
Dáta don titim ar lár : 09-09-2010
Líon na sínitheoirí : 228 - 09-09-2010

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais