Adina-Ioana VĂLEAN : 8ú Téarma Parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) - Comhalta

Páirtithe náisiúnta 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partidul Naţional Liberal (an Rómáin)

Cathaoirleach 

 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

Leas-Uachtarán 

 • 01-07-2014 / 17-01-2017 : Parlaimint na hEorpa

Comhalta 

 • 01-07-2014 / 16-01-2017 : Biúró Pharlaimint na hEorpa
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh leis na Stáit Aontaithe
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí

Comhalta ionadaíoch 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht don Chaidreamh leis an Eilvéis agus leis an Iorua, agus chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE-Íoslainn agus chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE)
 • 19-01-2017 / 31-01-2017 : An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir 
Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuairimí - mar rapóirtéir 
Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Food Safety Authority for the financial year 2017 EN  
- ENVI_AD(2019)627683 -  
-
ENVI 
OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2017 EN  
- ENVI_AD(2019)627699 -  
-
ENVI 
OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Environment Agency for the financial year 2017 EN  
- ENVI_AD(2019)627702 -  
-
ENVI 

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on the implementation of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society EN  
- ITRE_AD(2015)549303 -  
-
ITRE 

Tairiscintí i gcomhair rún 
Cuirtear síos tairiscintí i gcomhair rún ar shaincheisteanna na huaire, ar iarratas ó choiste, ó ghrúpa polaitiúil nó ó 5% ar a laghad de na Feisire, agus vótáiltear orthu sa seisiún iomlánach. Riail 132, Riail 136,. Riail 139, Riail 144

Ceisteanna ó bhéal 
Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Trasnálacha móra 
Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte trascheisteanna móra i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Úachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 139, Iarscríbhinn III

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte 

Written explanations of vote 
Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

EN  
 

Today, Parliament has adopted the recast of the RoHS Directive, which lays down rules on the restriction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment. It protects human health and the environment, and supports the environmentally sound recovery and disposal of waste.
The purpose of our action was to address a number of urgent problems identified in the current directive and linked to its scope, which would have arisen after 22 July 2019. The deal provides, in particular, that secondary market operations for electrical and electronic equipment that were newly covered by RoHS – as well as the use of spare parts for such equipment – will now still be possible after 22 July 2019. Furthermore, I have fought and managed to increase legislative certainty by introducing an official timeline for the Commission, according to which it will adopt decisions on exemptions from the substance restrictions.
As a rapporteur, I am happy to have reached an important agreement in only six months, between January and June 2017. Quick action was particularly needed in order to encourage the refurbishment and recycling of electric and electronic equipment and therefore to contribute to the promotion of a circular economy.

Ceisteanna i scríbhinn 
Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais