Adina-Ioana VĂLEAN : 9ú Téarma Parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) - Comhalta

Páirtithe náisiúnta 

  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Partidul Naţional Liberal (an Rómáin)

Cathaoirleach 

  • 10-07-2019 / 27-11-2019 : An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

Comhalta 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : An Toscaireacht don chaidreamh leis na Stáit Aontaithe
  • 10-07-2019 / 27-11-2019 : Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí

Comhalta ionadaíoch 

  • 02-07-2019 / 27-11-2019 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Comhpháirtíochta idir AE agus an Airméin, chun an Choiste um Chomhar Parlaiminteach idir AE agus an Asarbaiseáin agus chun an Choiste Pharlaimintigh Comhlachais idir AE agus an tSeoirsia
  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : An Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach Euronest

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuairimí - mar rapóirtéir 
Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020 EN  
- ITRE_AD(2019)639655 -  
-
ITRE 

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020 EN  
- ENVI_AD(2019)639770 -  
-
ENVI 

Ceisteanna ó bhéal 
Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte 

Tairiscintí pearsanta i gcomhair rún  
Féadfaidh aon Fheisire tairiscint i gcomhair rúin a chur síos ar ábhar a thagann faoi réim ghníomhaíocht AE. Déantar tairiscintí inghlactha a tharchur chuig an gcoiste freagrach, ar coiste é a chinnfidh cén nós imeachta a bheidh le leanúint. Riail 143

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais 

Dearbhú dea-iompair