Roberto GUALTIERI : 9ú Téarma Parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Grúpa an Aontais Fhorásach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParliament na hEorpa - Leas-Chathaoirleach

Páirtithe náisiúnta 

  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Partito Democratico (an Iodáil)

Cathaoirleach 

  • 10-07-2019 / 05-09-2019 : An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

Comhalta 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta
  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : An Toscaireacht don chaidreamh le Poblacht Chónaidhmitheach na Brasaíle
  • 10-07-2019 / 05-09-2019 : Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí

Comhalta ionadaíoch 

  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla
  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla
  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : An Toscaireacht don chaidreamh le Mercosur
  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : An Toscaireacht chun an Tionóil Pharlaimintigh idir an Eoraip agus Meiriceá Laidineach

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir 
Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais 

Dearbhú dea-iompair