Pierre BERNARD-REYMOND : 4. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 19-07-1994 / 16-09-1997 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) - Član
 • 17-09-1997 / 19-07-1999 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) - Član Predsjedništva

Nacionalne stranke 

 • 19-07-1994 / 16-06-1996 : Union pour la démocratie française - Centre des démocrates sociaux (Francuska)
 • 17-06-1996 / 19-07-1999 : Union pour la démocratie française - Force démocrate (Francuska)

Potpredsjednik 

 • 30-01-1997 / 13-10-1997 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom

Zastupnik 

 • 21-07-1994 / 20-09-1995 : Zastupnici Europskog parlamenta u Zajedničkoj skupštini Sporazuma između afričkih, karipskih i pacifičkih država i Europske unije (AKP – EU)
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Odbor za vanjske poslove, sigurnost i obrambenu politiku
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
 • 21-09-1995 / 15-01-1997 : Zastupnici Europskog parlamenta u Zajedničkoj skupštini Sporazuma između afričkih, karipskih i pacifičkih država i Europske unije (AKP – EU)
 • 16-01-1997 / 30-01-1997 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Odbor za vanjske poslove, sigurnost i obrambenu politiku

Zamjenik 

 • 21-07-1994 / 22-04-1996 : Odbor za vanjske ekonomske odnose
 • 22-04-1996 / 15-01-1997 : Odbor za ekonomsku, monetarnu i industrijsku politiku
 • 29-04-1996 / 15-01-1997 : Pododbor za monetarnu politiku
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Izaslanstvo za odnose s državama Magreba i Unijom Arapskog Magreba
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Odbor za vanjske ekonomske odnose
 • 14-10-1997 / 03-07-1998 : Izaslanstvo za odnose s državama Magreba i Unijom Arapskog Magreba
 • 03-07-1998 / 19-07-1999 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Mađarske