Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Članica

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Njemačka)

Potpredsjednica 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Kanadom

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za međunarodnu trgovinu
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pododbor za ljudska prava
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Izaslanstvo za odnose s Kanadom
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za međunarodnu trgovinu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Pododbor za ljudska prava

Zamjenica 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za vanjske poslove
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Indijom
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za vanjske poslove
 • 19-02-2019 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose sa SAD-om

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ, Euratom) br. 480/2009 o osnivanju Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja  
- INTA_AD(2017)599646 -  
-
INTA 
MIŠLJENJE o provedbi preporuka Parlamenta iz 2010. o socijalnim i ekološkim standardima, ljudskim pravima i korporativnoj odgovornosti  
- AFET_AD(2016)571491 -  
-
AFET 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o provedbi Uredbe (EU) br. 978/2012 o OSP-u  
- AFET_AD(2019)623949 -  
-
AFET 
MIŠLJENJE o stanju odnosa između EU-a i SAD-a  
- INTA_AD(2018)620975 -  
-
INTA 
MIŠLJENJE o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Unaprijeđenog sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kazahstana, s druge strane  
- INTA_AD(2017)609316 -  
-
INTA 

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti 

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Prijedlozi akata Unije  
Zastupnici mogu podnijeti zahtjev Europskoj komisiji da predloži akt Unije (novi akt ili izmjenu postojećeg akta). Članak 47. Poslovnika

Prijedlog akta Unije o provjerama stranih ulaganja u strateškim sektorima  
- B8-0302/2017  

Izjave 

Izjava o financijskim interesima