Philippe BOULLAND : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 15-12-2010 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Član

Nacionalne stranke 

  • 15-12-2010 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Francuska)

Zastupnik 

  • 20-01-2011 / 18-01-2012 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
  • 20-01-2011 / 18-01-2012 : Odbor za predstavke
  • 26-10-2011 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za predstavke

Zamjenik 

  • 18-01-2011 / 18-01-2012 : Odbor za proračune
  • 11-02-2011 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za razvoj

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o „Ponovnoj industrijalizaciji Europe s ciljem promicanja konkurentnosti i održivosti”  
- EMPL_AD(2013)514592 -  
-
EMPL 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Voluntary Humanitarian Aid Corps EN  
- EMPL_AD(2013)502072 -  
-
EMPL 
OPINION on the proposal for a Council decision on the association of the overseas countries and territories with the European Union (‘Overseas Association Decision’) EN  
- EMPL_AD(2013)500392 -  
-
EMPL 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ o otkrivanju nefinancijskih i drugih podataka od strane velikih trgovačkih društava i grupa  
- EMPL_AD(2013)519836 -  
-
EMPL 
MIŠLJENJE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjenama Direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ o otkrivanju nefinancijskih i drugih podataka od strane određenih velikih trgovačkih društava i grupa  
- DEVE_AD(2013)519686 -  
-
DEVE 
MIŠLJENJE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pristupu roba i usluga trećih zemalja unutarnjem tržištu javne nabave Unije i postupcima koji pridonose pregovorima o pristupu robe i usluga Unije tržištima javne nabave trećih zemalja  
- DEVE_AD(2013)504074 -  
-
DEVE 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava on improving the accessibility of the Erasmus and Europe for Citizens programmes EN  
- P7_DCL(2012)0021 - Ne razmatra se  
Philippe BOULLAND , Ádám KÓSA  
Datum otvaranja : 11-06-2012
Datum isteka roka : 11-10-2012
Broj potpisnika : 169 - 11-10-2012

Izjave 

Izjava o financijskim interesima