Dimitrios DROUTSAS : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 22-06-2011 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Član

Nacionalne stranke 

  • 22-06-2011 / 30-06-2014 : Panhellenic Socialist Movement (Grčka)

Potpredsjednik 

  • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju

Zastupnik 

  • 14-09-2011 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose sa SAD-om
  • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju

Zamjenik 

  • 08-09-2011 / 18-01-2012 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
  • 08-09-2011 / 18-01-2012 : Odbor za ustavna pitanja
  • 08-09-2011 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Iranom
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za ustavna pitanja

all-activities 

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION on the compatibility of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement between the European Union and its Member States, Australia, Canada, Japan, the Republic of Korea, the United Mexican States, the Kingdom of Morocco, New Zealand, the Republic of Singapore, the Swiss Confederation and the United States of America with the rights enshrined in the Charter of Fundamental Rights of the European Union EN  
- LIBE_AD(2012)480574 -  
-
LIBE 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera u vezi s europskim jedinstvenim tržištem elektroničkih komunikacija i ostvarenju „Povezanog kontinenta” te o izmjeni direktiva 2002/20/EZ, 2002/21/EZ i 2002/22/EZ i uredbi (EZ) br. 1211/2009 i (EU) br. 531/2012  
- LIBE_AD(2014)523069 -  
-
LIBE 
MIŠLJENJE o istražnom izvješću o ulozi i aktivnostima Trojke (ESB, Komisija i MMF) u vezi sa zemljama koje su u programu europodručja  
- AFCO_AD(2014)526301 -  
-
AFCO 

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Prijedlozi akata Unije  
Zastupnici mogu podnijeti zahtjev Europskoj komisiji da predloži akt Unije (novi akt ili izmjenu postojećeg akta). Članak 47. Poslovnika

Prijedlog akta Unije o dobrovoljnim pravilima o označavanju u vezi s informacijama o primjernosti hrane za vegetarijance i vegane  
- B7-0401/2013  

Izjave 

Izjava o financijskim interesima