Amelia ANDERSDOTTER : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza - Članica

Nacionalne stranke 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Piratpartiet (Švedska)

Zastupnik 

  • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
  • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Korejskim poluotokom
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju

Zamjenica 

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za međunarodnu trgovinu
  • 24-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za proračunski nadzor
  • 06-02-2012 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s državama Andske zajednice

all-activities 

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION on a Digital Freedom Strategy in EU Foreign Policy EN  
- INTA_AD(2012)492658 -  
-
INTA 
OPINION on the draft Council decision on the conclusion of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement between the EU and its Member States, Australia, Canada, Japan, the Republic of Korea, the United Mexican States, the Kingdom of Morocco, New Zealand, the Republic of Singapore, the Swiss Confederation and the united States of America EN  
- ITRE_AD(2012)483518 -  
-
ITRE 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju za uvođenje sustava eCall u vozila i izmjeni Direktive 2007/46/EZ  
- ITRE_AD(2014)522901 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za osiguranje visoke zajedničke razine sigurnosti mreža i podataka diljem Unije  
- ITRE_AD(2013)519596 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju interoperabilnog sustava eCall (ePoziv) u cijeloj Europskoj uniji  
- ITRE_AD(2013)519838 -  
-
ITRE 

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o promicanju socijalne uključenosti i borbi protiv svih oblika diskriminacije na tržištu rada  
- P7_DCL(2014)0009 - Ne razmatra se  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Datum otvaranja : 16-01-2014
Datum isteka roka : 16-04-2014
Broj potpisnika : 75 - 17-04-2014
Pisana izjava o zaštiti djece i njihovih prava u kontekstu naziva internetskih domena namijenjenih djeci  
- P7_DCL(2013)0014 - Ne razmatra se  
Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER  
Datum otvaranja : 09-09-2013
Datum isteka roka : 09-12-2013
Broj potpisnika : 230 - 10-12-2013

Izjave 

Izjava o financijskim interesima