Biljana BORZAN : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Članica

Nacionalne stranke 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Socijaldemokratska partija Hrvatske (Hrvatska)

Zastupnik 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Sjeverne Makedonije
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Zamjenica 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za prava žena i jednakost spolova
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Crne Gore EU-u
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za prava žena i jednakost spolova

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o dvojnoj kvaliteti proizvoda na jedinstvenom tržištu  
- ENVI_AD(2018)619208 -  
-
ENVI 
MIŠLJENJE o provedbi makroregionalnih strategija EU-a  
- ENVI_AD(2017)602971 -  
-
ENVI 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama prekogranične dostave paketa  
- IMCO_AD(2017)600949 -  
-
IMCO 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o provedbi pravnih odredaba i Zajedničke izjave kojima se osigurava parlamentarni nadzor nad decentraliziranim agencijama  
- ENVI_AD(2019)628575 -  
-
ENVI 
MIŠLJENJE o godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2016. i politici Europske unije u tom području  
- FEMM_AD(2017)610560 -  
-
FEMM 
STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA o provedbi Europske strategije za osobe s invaliditetom  
- FEMM_AD(2017)609613 -  
-
FEMM 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Dulja zastupnička pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 139 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Druge parlamentarne aktivnosti 

Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Zahtjev za ukidanje imuniteta Georgiosu Epitideiosu (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki)  
 

Podržavam ovo Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta

Zahtjev za ukidanje imuniteta Lamprosu Fountoulisu (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki)  
 

Podržavam ovo Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta.

Zahtjev za ukidanje imuniteta Eleftheriosu Synadinosu (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki)  
 

Podržavam ovo Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta.

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Prijedlozi akata Unije  
Zastupnici mogu podnijeti zahtjev Europskoj komisiji da predloži akt Unije (novi akt ili izmjenu postojećeg akta). Članak 47. Poslovnika

Prijedlog akta Unije o poboljšanju u području prikupljanja plazme u Europskoj uniji  
- B8-0591/2018  
Prijedlog akta Unije o razlikama u deklaracijama, sastavu i okusu proizvoda na središnjim/istočnim i zapadnim tržištima EU-a  
- B8-0301/2017  

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o kroničnim bolestima dišnog sustava  
- P8_DCL(2016)0115 - Ne razmatra se  
Alberto CIRIO , Karin KADENBACH , Catherine STIHLER , Kateřina KONEČNÁ , Biljana BORZAN , Eva KAILI , Piernicola PEDICINI , David BORRELLI , Damiano ZOFFOLI , Sirpa PIETIKÄINEN , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI  
Datum otvaranja : 24-10-2016
Datum isteka roka : 24-01-2017
Broj potpisnika : 249 - 25-01-2017
Pisana izjava o pristupu zapošljavanju za osobe s neurološkim poremećajima i kroničnim bolnim stanjima  
- P8_DCL(2016)0112 - Ne razmatra se  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Datum otvaranja : 24-10-2016
Datum isteka roka : 24-01-2017
Broj potpisnika : 179 - 25-01-2017
Pisana izjava o sprječavanju upotrebe olova  
- P8_DCL(2016)0106 - Ne razmatra se  
Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA  
Datum otvaranja : 03-10-2016
Datum isteka roka : 03-01-2017
Broj potpisnika : 94 - 04-01-2017

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Kontakt