Sylviane H. AINARDI : 3. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Koalicija ljevice - Članica

Nacionalne stranke 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Parti communiste français (Francuska)

Zastupnik 

 • 26-07-1989 / 11-03-1991 : Odbor za regionalnu politiku i regionalno planiranje
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Izaslanstvo za odnose s Ciprom
 • 11-03-1991 / 14-01-1992 :
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EZ-a i Cipra
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EZ-a i Cipra
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Cipra

Zamjenica 

 • 26-07-1989 / 14-02-1990 :
 • 14-02-1990 / 14-01-1992 : Odbor za ekonomsku, monetarnu i industrijsku politiku
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Izaslanstvo za odnose sa zemljama Južne Azije i Južnoazijskim udruženjem za regionalnu suradnju (SAARC)
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Odbor za promet i turizam
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Izaslanstvo za odnose s državama članicama ASEAN-a, Međuparlamentarnom organizacijom ASEAN-a (AIPO) i Republikom Korejom
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Izaslanstvo za odnose sa zemljama Južne Azije i Južnoazijskim udruženjem za regionalnu suradnju (SAARC)
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Izaslanstvo za odnose s državama članicama ASEAN-a, Međuparlamentarnom organizacijom ASEAN-a (AIPO) i Republikom Korejom
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Izaslanstvo za odnose sa zemljama Južne Azije i Južnoazijskim udruženjem za regionalnu suradnju (SAARC)