Jean-Jacob BICEP : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 16-05-2012 / 02-05-2014 : Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza - Član

Nacionalne stranke 

  • 16-05-2012 / 02-05-2014 : Europe Écologie (Francuska)

Zastupnik 

  • 02-07-2012 / 02-05-2014 : Odbor za regionalni razvoj
  • 02-07-2012 / 02-05-2014 : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a
  • 18-04-2013 / 02-05-2014 : Pododbor za ljudska prava

Zamjenik 

  • 27-06-2012 / 02-05-2014 : Odbor za vanjske poslove
  • 27-06-2012 / 02-05-2014 : Odbor za promet i turizam
  • 16-04-2013 / 02-05-2014 : Izaslanstvo za odnose s državama Mercosura

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o koordinaciji među donatorima iz EU-a za razvojnu pomoć  
- AFET_AD(2013)516945 -  
-
AFET 
MIŠLJENJE o polugodišnjoj ocjeni Štokholmskog programa  
- AFET_AD(2013)513244 -  
-
AFET 
OPINION on Promoting a European transport-technology strategy for Europe’s future sustainable mobility EN  
- REGI_AD(2013)508036 -  
-
REGI 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o putovanjima u paket aranžmanima i potpomognutim putnim aranžmanima, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2011/83/EU te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/314/EEZ  
- TRAN_AD(2014)524534 -  
-
TRAN 
MIŠLJENJE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ o otkrivanju nefinancijskih i drugih podataka od strane velikih trgovačkih društava i grupa  
- AFET_AD(2013)516784 -  
-
AFET 
MIŠLJENJE o oznaci regionalne kvalitete: prema boljim praksama u ruralnom gospodarstvu  
- TRAN_AD(2013)516979 -  
-
TRAN 

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o pokretanju Europskog dana odavanja počasti žrtvama europske kolonijalizacije i europskog kolonijalnog ropstva  
- P7_DCL(2013)0002 - Ne razmatra se  
Jean-Jacob BICEP , Eva JOLY , João FERREIRA , Bill NEWTON DUNN , Jean-Luc BENNAHMIAS , Britta THOMSEN , Marc TARABELLA , John ATTARD-MONTALTO , Filip KACZMAREK , Gay MITCHELL , Søren Bo SØNDERGAARD , Ivo VAJGL  
Datum otvaranja : 15-04-2013
Datum isteka roka : 15-07-2013
Broj potpisnika : 116 - 15-07-2013

Izjave 

Izjava o financijskim interesima