Claude J.E. ALLEGRE : 3. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 25-07-1989 / 25-11-1989 : Klub zastupnika socijalista - Član

Nacionalne stranke 

  • 25-07-1989 / 25-11-1989 : Parti socialiste (Francuska)

Zastupnik 

  • 26-07-1989 / 25-11-1989 : Odbor za energetiku, istraživanje i tehnologiju

Zamjenik 

  • 26-07-1989 / 25-11-1989 : Odbor za ekonomsku, monetarnu i industrijsku politiku