Yvon BRIANT : 3. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 25-07-1989 / 13-08-1992 : Klub zastupnika Europskog demokratskog saveza - Potpredsjednik

Nacionalne stranke 

  • 25-07-1989 / 13-08-1992 : Centre national des indépendants (Francuska)

Potpredsjednik 

  • 26-07-1989 / 14-02-1992 : Izaslanstvo za odnose s Austrijom

Zastupnik 

  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Odbor za pravna pitanja i prava građana
  • 15-01-1992 / 13-08-1992 : Odbor za vanjske poslove i sigurnost
  • 15-01-1992 / 13-08-1992 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EZ-a i Austrije
  • 28-01-1992 / 13-08-1992 : Pododbor za sigurnost i razoružanje

Zamjenik 

  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Odbor za političke poslove
  • 15-01-1992 / 13-08-1992 : Odbor za ekonomsku, monetarnu i industrijsku politiku
  • 13-02-1992 / 13-08-1992 : Izaslanstvo za odnose s Japanom