Michèle BARZACH : 3. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 25-07-1989 / 03-11-1989 : Klub zastupnika Europskog demokratskog saveza - Članica

Nacionalne stranke 

  • 25-07-1989 / 03-11-1989 : Rassemblement pour la République (Francuska)

Zastupnik 

  • 26-07-1989 / 03-11-1989 : Odbor za mladež, kulturu, obrazovanje, medije i sport

Zamjenica 

  • 26-07-1989 / 03-11-1989 : Odbor za razvoj i suradnju