Claudette ABELA BALDACCHINO : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 25-04-2013 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Članica

Nacionalne stranke 

  • 25-04-2013 / 30-06-2014 : Partit Laburista (Malta)

Zastupnik 

  • 21-05-2013 / 30-06-2014 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
  • 21-05-2013 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Australijom i Novim Zelandom

Zamjenica 

  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Odbor za proračune
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom i Kosovom
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta
  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o borbi protiv visokih stopa neprenosivih bolesti na otocima  
- P7_DCL(2014)0002 - Ne razmatra se  
Claudette ABELA BALDACCHINO , Nuno TEIXEIRA , Pavel POC , François ALFONSI , Christel SCHALDEMOSE , Antigoni PAPADOPOULOU , Nessa CHILDERS , Susy DE MARTINI , Marisa MATIAS , Francesca BARRACCIU , Antonyia PARVANOVA  
Datum otvaranja : 13-01-2014
Datum isteka roka : 13-04-2014
Broj potpisnika : 61 - 14-04-2014
Pisana izjava o borbi protiv raka prostate u Europskoj uniji  
- P7_DCL(2014)0001 - Ne razmatra se  
Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR  
Datum otvaranja : 13-01-2014
Datum isteka roka : 13-04-2014
Broj potpisnika : 162 - 14-04-2014

Izjave 

Izjava o financijskim interesima