Bernard ANTONY : 4. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Nezavisni zastupnici

Nacionalne stranke 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Front national (Francuska)

Zastupnik 

 • 21-07-1994 / 20-09-1995 : Zastupnici Europskog parlamenta u Zajedničkoj skupštini Sporazuma između afričkih, karipskih i pacifičkih država i Europske unije (AKP – EU)
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Odbor za razvoj i suradnju
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske
 • 21-09-1995 / 15-01-1997 : Zastupnici Europskog parlamenta u Zajedničkoj skupštini Sporazuma između afričkih, karipskih i pacifičkih država i Europske unije (AKP – EU)
 • 16-01-1997 / 01-10-1997 : Zastupnici Europskog parlamenta u Zajedničkoj skupštini Sporazuma između afričkih, karipskih i pacifičkih država i Europske unije (AKP – EU)
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Odbor za razvoj i suradnju
 • 02-10-1997 / 19-07-1999 : Zastupnici Europskog parlamenta u Zajedničkoj skupštini Sporazuma između afričkih, karipskih i pacifičkih država i Europske unije (AKP – EU)

Zamjenik 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Odbor za socijalna pitanja i zapošljavanje
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Odbor za vanjske poslove, sigurnost i obrambenu politiku
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Pododbor za sigurnost i razoružanje
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Pododbor za ljudska prava