Yvan M. BLOT : 4. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Nezavisni zastupnici

Nacionalne stranke 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Front national (Francuska)

Zastupnik 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Odbor za institucijska pitanja
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Poljske
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Poljske
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Izaslanstvo za odnose s Rusijom
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Odbor za vanjske ekonomske odnose
 • 14-10-1997 / 30-11-1997 : Izaslanstvo za odnose s Rusijom
 • 01-12-1997 / 23-02-1999 : Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Rusije
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Rusije

Zamjenik 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Odbor za ekonomsku, monetarnu i industrijsku politiku
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Odbor za proračune
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Odbor za ekonomsku, monetarnu i industrijsku politiku
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Pododbor za monetarnu politiku