Karsten Friedrich HOPPENSTEDT : 6. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata - Član

Nacionalne stranke 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Njemačka)

Zastupnik 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini

Zamjenik 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Izaslanstvo za odnose s državama Andske zajednice
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Izaslanstvo za odnose s državama Andske zajednice

all-activities 

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2002/21/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services, 2002/19/EC on access to, and interconnection of, electronic communications networks and services, and 2002/20/EC on the authorisation of electronic communications networks and services EN  
- ECON_AD(2008)404782 -  
-
ECON 
OPINION Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities EN  
- ECON_AD(2006)376714 -  
-
ECON 

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Popis nazočnih 
Ova evidencija prisutnosti izvadak je iz zapisnika plenarnih sjednica 6. parlamentarnog saziva. Podaci iz evidencije dostavljaju se samo u informativne svrhe i odnose se na mandat zastupnika u Europskom parlamentu. Radi se o neobrađenim podatcima koji ne uključuju ispravke za opravdanu odsutnost zbog bolesti, rodiljnog/očinskog dopusta, odobrenih poslova u okviru parlamentarnih izaslanstava itd.