Pedro SILVA PEREIRA : Početna stranica 

Potpredsjednik 

PE  
Europski parlament 

Odgovornosti u svojstvu potpredsjednika: 

  • Proračun, primarna odgovornost (zajedno s potpredsjednikom Wielandom)
  • Zgrade, sekundarna odgovornost (zajedno s potpredsjednikom Wielandom)
  • Europska demokracija i europske građanske inicijative
  • Član Odbora za nadzor proračuna
  • Potpredsjednik radne skupine za zgrade, promet i zeleni Parlament
  • Član radne skupine za informacijsku i komunikacijsku politiku
  • Zamjenik predsjednika za Svjetsku banku i MMF (primarna odgovornost)
  • Zamjenik predsjednika za politiku susjedstva (Jug / EUROMED / Bliski istok)

Član 

BURO  
Predsjedništvo Parlamenta 
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku 
Odbor za ustavna pitanja 
Izaslanstvo za odnose s Japanom 

Zamjenik 

Odbor za međunarodnu trgovinu 
Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a 

Posljednje aktivnosti 

Kontakt