• Marie-Christine   ARNAUTU  

Marie-Christine ARNAUTU : Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni - 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 912/2010, (EU) br. 1285/2013, (EU) br. 377/2014 i Odluke 541/2014/EU  
- TRAN_AD(2018)626706 -  
-
TRAN 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ kako bi se nastavila postojeća ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i pripremila provedba globalne tržišno utemeljene mjere od 2021.  
- TRAN_AD(2017)604687 -  
-
TRAN 
MIŠLJENJE o Svemirskoj strategiji za Europu  
- TRAN_AD(2017)601249 -  
-
TRAN 
MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2012/2002, uredbi (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013, (EU) br. 1307/2013, (EU) br. 1308/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014, (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća i Odluke br. 541/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća  
- TRAN_AD(2017)597693 -  
-
TRAN 
MIŠLJENJE o Europskom programu za ekonomiju suradnje  
- TRAN_AD(2017)597749 -  
-
TRAN 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2015.  
- TRAN_AD(2017)595599 -  
-
TRAN 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2015.  
- TRAN_AD(2017)595619 -  
-
TRAN 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2015.  
- TRAN_AD(2017)595647 -  
-
TRAN 
MIŠLJENJE Izvješće o primjeni Direktive Vijeća 2004/113/EZ o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga  
- TRAN_AD(2016)585500 -  
-
TRAN 
MIŠLJENJE o godišnjem izvješću o politici tržišnog natjecanja EU-a  
- TRAN_AD(2016)585808 -  
-
TRAN 
MIŠLJENJE o ulozi turizma povezanog s ribarstvom u diversifikaciji ribarstva  
- TRAN_AD(2016)585780 -  
-
TRAN 
MIŠLJENJE o strategiji EU-a za ukapljeni prirodni plin i skladištenje plina  
- TRAN_AD(2016)583876 -  
-
TRAN 
MIŠLJENJE o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017.  
- TRAN_AD(2016)584223 -  
-
TRAN