• Marie-Christine   ARNAUTU  

Marie-Christine ARNAUTU : Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni - 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

IZVJEŠĆE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/50/EZ i Direktive Vijeća 91/672/EEZ  
- A8-0338/2016 -  
-
TRAN