• Marie-Christine   ARNAUTU  

Marie-Christine ARNAUTU : Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) - 8. parlamentarni saziv 

**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o octenoj mušici ploda (Drosophila suzukii)  
- P8_DCL(2016)0134 - Ne razmatra se  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Datum otvaranja : 12-12-2016
Datum isteka roka : 12-03-2017
Broj potpisnika : 16 - 13-03-2017
Pisana izjava o šimširovu moljcu (Cydalima perspectalis)  
- P8_DCL(2016)0131 - Ne razmatra se  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Datum otvaranja : 12-12-2016
Datum isteka roka : 12-03-2017
Broj potpisnika : 16 - 13-03-2017
Pisana izjava o zaštićenom statusu sivog vuka (Canis lupus)  
- P8_DCL(2016)0127 - Ne razmatra se  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Philippe LOISEAU  
Datum otvaranja : 12-12-2016
Datum isteka roka : 12-03-2017
Broj potpisnika : 15 - 13-03-2017
Pisana izjava o prehrambenim aditivima E249 i E250  
- P8_DCL(2016)0125 - Ne razmatra se  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Datum otvaranja : 30-11-2016
Datum isteka roka : 01-03-2017
Broj potpisnika : 19 - 02-03-2017
Pisana izjava o potrebi očuvanja strateškog partnerstva EU-a s Ruskom Federacijom  
- P8_DCL(2016)0064 - Ne razmatra se  
Mario BORGHEZIO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Dario TAMBURRANO , Stefano MAULLU , Dominique BILDE , Alessandra MUSSOLINI , Marie-Christine ARNAUTU , Aldo PATRICIELLO , Mireille D'ORNANO  
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 29 - 13-12-2016
Pisana izjava o ekomuzejima za zaštitu prirodnih područja u Europi koja su posebno bogata poviješću i kulturom  
- P8_DCL(2016)0063 - Ne razmatra se  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Salvatore CICU , Dominique BILDE , Dominique MARTIN , Mireille D'ORNANO , Raffaele FITTO , Marie-Christine ARNAUTU , Hannu TAKKULA , Edouard FERRAND  
Datum otvaranja : 04-07-2016
Datum isteka roka : 04-10-2016
Broj potpisnika : 29 - 05-10-2016
Pisana izjava o europskim kulturnim rutama  
- P8_DCL(2016)0062 - Ne razmatra se  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Salvatore CICU , Dominique BILDE , Dominique MARTIN , Mireille D'ORNANO , Raffaele FITTO , Marie-Christine ARNAUTU , Hannu TAKKULA , Edouard FERRAND  
Datum otvaranja : 04-07-2016
Datum isteka roka : 04-10-2016
Broj potpisnika : 22 - 05-10-2016
Pisana izjava o uključivanju i integraciji slijepih i slabovidnih osoba u europsko tržište rada  
- P8_DCL(2015)0058 - Ne razmatra se  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Lorenzo FONTANA , Laura AGEA , Marek PLURA , Mylène TROSZCZYNSKI , Marie-Christine ARNAUTU , Gilles LEBRETON , Gerolf ANNEMANS , Dominique BILDE , Elisabetta GARDINI , Aymeric CHAUPRADE , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Steeve BRIOIS , Nicolas BAY  
Datum otvaranja : 05-10-2015
Datum isteka roka : 05-01-2016
Broj potpisnika : 81 - 06-01-2016
Pisana izjava o priznavanju genocida nad kršćanima u svijetu i utemeljenju Europskog dana protiv progona i diskriminacije kršćana u svijetu  
- P8_DCL(2015)0014 - Ne razmatra se  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Joëlle MÉLIN , Georg MAYER , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Hans JANSEN , Aymeric CHAUPRADE , Nicolas BAY , Mylène TROSZCZYNSKI , Sylvie GODDYN , Gerolf ANNEMANS , Jean-François JALKH , Mireille D'ORNANO , Anna ZÁBORSKÁ , Norbert ERDŐS , Aldo PATRICIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Ignazio CORRAO , Karol KARSKI , Stanisław OŻÓG , Nicola CAPUTO , Zigmantas BALČYTIS , Daciana Octavia SÂRBU , Enrico GASBARRA  
Datum otvaranja : 27-04-2015
Datum isteka roka : 27-07-2015
Broj potpisnika : 112 - 28-07-2015